iMunis eDeska

Obec Hřensko

Úřední deska – Stav k 20. 5. 2019 15:00:11

Nalezeno 100 záznamů.Poslední změna: 20.5.2019 14:32:15

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zahájení správního řízení Oznámení Magistrát města Děčí 13.9.2018   13.9.2018 8 dokumentů
Informace o způsobu hlasování ve volbách do EP v jazycích národnostních menšin V Oznámení MV 29.4.2019   29.4.2019 5 dokumentů
Veřejná vyhláška - triatlonový závod VV Oznámení Magistrát města Děčí 10.10.2018   10.10.2018 5 dokumentů
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2019 - schválený RO Rozpočet obce Hřensk OH 19.12.2018   19.12.2018 3 dokumenty
Návrh opatření obecné povahy a výzva dotčeným osobám k podávání námitek k návrhu opatření obecné povahy OOP Oznámení S NP ČŠ 2.1.2019   2.1.2019 3 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 SV Střednědobý výhled KUÚK 8.6.2018   8.6.2018 3 dokumenty
Opatření obecné povahy OOP Opatření obecné pova S NP ČŠ 18.3.2019   18.3.2019 3 dokumenty
Volby - infor. leták pro národ. menšiny v obci V Oznámení MV 19.9.2018   19.9.2018 3 dokumenty
Návrh opatření obecné povahy NO Návrh opatření obecn S NP ČŠ 12.2.2019   12.2.2019 3 dokumenty
Závěrečný účet ˇusteckého kraje za rok 2017 Závěšrečný účet ÚK KUÚK 8.6.2018   8.6.2018 3 dokumenty
Usnesení z 2. ZOH 13. 12. 2018 U Usnes. Zastupitelstva OH 20.12.2018   20.12.2018 2 dokumenty
Usnesení 28. ZOH - 23. května 2018 UZ Usnes. Zastupitelstva OH 30.5.2018   30.5.2018 2 dokumenty
Usnesení 29. ZOH UZ Usnes. Zastupitelstva OH 9.7.2018   9.7.2018 2 dokumenty
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ÚŘ Územní řízení Magistrát města Děčí 10.7.2018   10.7.2018 2 dokumenty
Výzva k vyjádření k podanému odvolání V Výzva k vyjádření Magistrát města Děčí 25.2.2019   25.2.2019 2 dokumenty
Usnesení 30. ZOH U U OH 18.9.2018   18.9.2018 2 dokumenty
Opatření obecné povahy OOP Oznámení S NP ČŠ 6.3.2019   6.3.2019 2 dokumenty
SVS - Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb. SVS Oznámení SVS 30.4.2019   30.4.2019 2 dokumenty
Seznam nemovistí s neznámým vlastníkem SN Oznámení ÚZSVM 28.2.2018   28.2.2018 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu obce Hřensko za rok 2017 Návrh závěrečného úč OH 11.6.2018   11.6.2018 17 dokumentů
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 20.5.2019   20.5.2019 dokument PDF (435 kB)
Usnesení z 4. ZOH dne 2. května 2019 ZOH Usnes. Zastupitelstva OH 15.5.2019   15.5.2019 dokument PDF (1,6 MB)
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2019 V Volby OH 13.5.2019   13.5.2019 dokument PDF (428 kB)
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou č. 10-37/2019 ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčí 10.5.2019   10.5.2019 dokument PDF (0,7 MB)
Územní rozhodnutí č. 10-36/2019 Veřejnou vyhláškou ÚR Oznámení Magistrát města Děčí 29.4.2019   29.4.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Ús 29.4.2019   29.4.2019 dokument PDF (66 kB)
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Hřensko/Mezná ČEZ Oznámení ČEZ 29.4.2019   29.4.2019 dokument PDF (100 kB)
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa V Volby OH 26.4.2019   26.4.2019 dokument PDF (553 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2019 RO Rozpočtové opatření OH 25.4.2019   25.4.2019 dokument PDF (530 kB)
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 24.4.2019   24.4.2019 dokument PDF (481 kB)
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Mezná u Hřenska PD Oznámení ČEZ 11.4.2019   11.4.2019 dokument PDF (610 kB)
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu V Volby OH 11.4.2019   11.4.2019 dokument PDF (383 kB)
Rozhodnutí KÚÚK ROZ Rozhodnutí KUÚK 5.4.2019   5.4.2019 dokument PDF (441 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Oznámení OH 5.4.2019   5.4.2019 dokument PDF (394 kB)
Usnesení z 3. ZOH dne 13. 3. 2019 U U OH 28.3.2019   28.3.2019 dokument PDF (1,8 MB)
Schválená aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020 RV Střednědobý výhled OH 20.3.2019   20.3.2019 dokument PDF (573 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 RO Rozpočtové opatření OH 20.3.2019   20.3.2019 dokument PDF (675 kB)
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška AOPK 18.3.2019   18.3.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Územní rozhodnutí č. 10-35/2019 ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčí 13.3.2019   13.3.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků P Oznámení SPÚ 12.3.2019   12.3.2019 dokument PDF (179 kB)
Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu V Volby OH 12.3.2019   12.3.2019 dokument PDF (395 kB)
Oznámení o zahájení územního řízení ÚŘ Oznámení Magistrát města Děčí 6.3.2019   6.3.2019 dokument PDF (640 kB)
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Hřensko - 13.3.2019 ZOH Konání Zastupitelstva OH 4.3.2019   4.3.2019 dokument PDF (528 kB)
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácnosti SO Oznámení TSD 4.3.2019   4.3.2019 dokument MS Word (252 kB)
Oznámení o přerušení dodávky vody Mezní Louka 12.3.2019 OV Oznámení SčVK 1.3.2019   1.3.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Oznámení o přerušení dodávky vody 12. 3. 2019 OV Oznámení SčVK 1.3.2019   1.3.2019 dokument PDF (595 kB)
Návrh - aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2019 až 2020 RV Rozpočtový výhled ob OH 25.2.2019   25.2.2019 dokument PDF (608 kB)
Výzva dotčeným osobám k podávání připomínek nebo námitek k návrhu opatření OP V Výzva dotčeným osobám S NP ČŠ 12.2.2019   12.2.2019 dokument PDF (320 kB)
Oznámení o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR DT Oznámení Magistrát města Děčí 7.2.2019   7.2.2019 neregistrovaný (DOCX) (11 kB)
Územní řízení ÚŘ Územní řízení Magistrát města Děčí 31.1.2019   31.1.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Územní rozhodnutí - kabelové vedení NN Janov ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčí 31.1.2019   31.1.2019 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 21.1.2019   21.1.2019 dokument PDF (221 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení opatření při nedostatku vody VV Oznámení Magistrát města Děčí 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Rozhodnutí MM Děčín R Rozhodnutí Magistrát města Děčí 2.1.2019   2.1.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Rozpočtové opatření č. 5/2018 RO Rozpočtové opatření OH 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (208 kB)
Uzavření OÚ po dobu vánočních svátků U Oznámení OH 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (428 kB)
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou S Oznámení Magistrát města Děčí 14.12.2018   14.12.2018 dokument PDF (640 kB)
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VV Oznámení AOPK 11.12.2018   11.12.2018 dokument PDF (241 kB)
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 5.12.2018   5.12.2018 dokument PDF (643 kB)
Návrh rozpočtu obce Hřensko r. 2019 - příloha NR Oznámení OH 27.11.2018   27.11.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Návrh rozpočtu obce Hřensko pro rok 2019 NR Návrh rozpočtu OH 26.11.2018   26.11.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 NR Návrh rozpočtu KUÚK 23.11.2018   23.11.2018 dokument PDF (604 kB)
Oznámení o zahájení správního řízení - Paclíkovi Oznámení OH 16.11.2018   16.11.2018 dokument PDF (1 MB)
Oznámení o zahájení správního řízení - Čílovi, p. Friš Oznámení OH 16.11.2018   16.11.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Usnesení MM Děčín U Oznámení Magistrát města Děčí 15.11.2018   15.11.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Pozvánka na besedu k aktuálnímu výskytu vlka na území obce Srbská Kamenice PO Oznámení Obec Srbská Kamenice 15.11.2018   15.11.2018 dokument PDF (488 kB)
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřensko U Usnes. Zastupitelstva OH 8.11.2018   8.11.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 6.11.2018   6.11.2018 dokument PDF (602 kB)
Přerušení dodávky vody - Mezná SčVK Oznámení SčVK 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (600 kB)
Přerušení dodávky elektřiny - Mezná CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (595 kB)
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (602 kB)
Nařízení statutárního města Děčín, č. 5/2018 N Oznámení Magistrát města Děčí 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (151 kB)
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Hřensko P Oznámení OH 22.10.2018   22.10.2018 dokument PDF (571 kB)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčí 6.10.2018   6.10.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Předběžný zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčí 6.10.2018   6.10.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Nabídka pozemků k pronájmu PP Oznámení SPÚ 3.10.2018   3.10.2018 dokument PDF (304 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí V Oznámení OH 21.9.2018   21.9.2018 dokument PDF (560 kB)
Rozpočtové opatření č.4 RO Rozpočtové opatření OH 18.9.2018   18.9.2018 dokument PDF (58 kB)
Upozornění ČEZ Distribuce, a. s. U Oznámení ČEZ 10.9.2018   10.9.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Pozvánka na 30. ZOH ZOH Konání Zastupitelstva OH 4.9.2018   4.9.2018 dokument PDF (401 kB)
Veřená vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (283 kB)
Nařízení statutárního města Děčín č.4/2018 Nařízení Oznámení Magistrát města Děčí 20.8.2018   20.8.2018 dokument PDF (148 kB)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise V Oznámení OH 8.8.2018   8.8.2018 dokument PDF (374 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Oznámení OH 8.8.2018   8.8.2018 dokument PDF (382 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V Oznámení OH 2.8.2018   2.8.2018 dokument PDF (397 kB)
Neprojanaté polzemky 8/2018 NP Oznámení SPÚ 1.8.2018   1.8.2018 dokument PDF (297 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Oznámení Magistrát města Děčí 30.7.2018   30.7.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o udělení souhlasu s užíváním vody OS Oznámení SčVK 24.7.2018   24.7.2018 dokument PDF (633 kB)
Rozpočtové opatření č.3 RO Rozpočtové opatření OH 2.7.2018   2.7.2018 dokument PDF (47 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčí 16.7.2018   16.7.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Seznam volebních obvodů, počtu členů zastu. a potřebného počtu podpisů na peticích V Volby OH 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (311 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2017 SZÚ Schválený závěrečný OH 2.7.2018   2.7.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Pozvánka na 29. ZOH PO Konání Zastupitelstva OH 19.6.2018   19.6.2018 dokument PDF (479 kB)
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2018 RO Rozpočet obce Hřensk OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočtové opatření č. 2 RO Rozpočtové opatření OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2016 Závěrečný účet obce OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Rozpočtové opatření č. 1 RO Rozpočtové opatření OH 11.6.2018   11.6.2018 dokument PDF (325 kB)
Rozpočtový výhled obce Hřensko na rok 2019 až 2020 RV Rozpočtový výhled ob OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (509 kB)
Prohlášení o zpracování osobních údajů POÚ Prohlášení OH 24.5.2018   24.5.2018 neregistrovaný (DOCX) (21 kB)
Vyhláška VV Doruč. veř. vyhl. Magistrát města Děčí 26.4.2018   26.4.2018 dokument PDF (1,9 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.