iMunis eDeska

Obec Hřensko

Úřední deska – Stav k 17. 1. 2019 01:59:55

Nalezeno 62 záznamů.Poslední změna: 9.1.2019 13:11:43

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise V Oznámení OH 8.8.2018   8.8.2018 dokument PDF (374 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu PP Oznámení SPÚ 3.10.2018   3.10.2018 dokument PDF (304 kB)
Nařízení statutárního města Děčín, č. 5/2018 N Oznámení Magistrát města Děčí 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (151 kB)
Nařízení statutárního města Děčín č.4/2018 Nařízení Oznámení Magistrát města Děčí 20.8.2018   20.8.2018 dokument PDF (148 kB)
Návrh opatření obecné povahy a výzva dotčeným osobám k podávání námitek k návrhu opatření obecné povahy OOP Oznámení S NP ČŠ 2.1.2019   2.1.2019 3 dokumenty
Návrh rozpočtu obce Hřensko pro rok 2019 NR Návrh rozpočtu OH 26.11.2018   26.11.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Návrh rozpočtu obce Hřensko r. 2019 - příloha NR Oznámení OH 27.11.2018   27.11.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 NR Návrh rozpočtu KUÚK 23.11.2018   23.11.2018 dokument PDF (604 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Hřensko za rok 2017 Návrh závěrečného úč OH 11.6.2018   11.6.2018 17 dokumentů
Neprojanaté polzemky 8/2018 NP Oznámení SPÚ 1.8.2018   1.8.2018 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí V Oznámení OH 21.9.2018   21.9.2018 dokument PDF (560 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Oznámení OH 8.8.2018   8.8.2018 dokument PDF (382 kB)
Oznámení o udělení souhlasu s užíváním vody OS Oznámení SčVK 24.7.2018   24.7.2018 dokument PDF (633 kB)
Oznámení o zahájení správního řízení Oznámení Magistrát města Děčí 13.9.2018   13.9.2018 8 dokumentů
Oznámení o zahájení správního řízení - Čílovi, p. Friš Oznámení OH 16.11.2018   16.11.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o zahájení správního řízení - Paclíkovi Oznámení OH 16.11.2018   16.11.2018 dokument PDF (1 MB)
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ÚŘ Územní řízení Magistrát města Děčí 10.7.2018   10.7.2018 2 dokumenty
Pozvánka na besedu k aktuálnímu výskytu vlka na území obce Srbská Kamenice PO Oznámení Obec Srbská Kamenice 15.11.2018   15.11.2018 dokument PDF (488 kB)
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Hřensko P Oznámení OH 22.10.2018   22.10.2018 dokument PDF (571 kB)
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 5.12.2018   5.12.2018 dokument PDF (643 kB)
Pozvánka na 29. ZOH PO Konání Zastupitelstva OH 19.6.2018   19.6.2018 dokument PDF (479 kB)
Pozvánka na 30. ZOH ZOH Konání Zastupitelstva OH 4.9.2018   4.9.2018 dokument PDF (401 kB)
Prohlášení o zpracování osobních údajů POÚ Prohlášení OH 24.5.2018   24.5.2018 neregistrovaný (DOCX) (21 kB)
Předběžný zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčí 6.10.2018   6.10.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 6.11.2018   6.11.2018 dokument PDF (602 kB)
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (602 kB)
Přerušení dodávky elektřiny - Mezná CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (595 kB)
Přerušení dodávky vody - Mezná SčVK Oznámení SčVK 25.10.2018   25.10.2018 dokument PDF (600 kB)
Rozhodnutí MM Děčín R Rozhodnutí Magistrát města Děčí 2.1.2019   2.1.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2018 RO Rozpočet obce Hřensk OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2019 - schválený RO Rozpočet obce Hřensk OH 19.12.2018   19.12.2018 3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1 RO Rozpočtové opatření OH 11.6.2018   11.6.2018 dokument PDF (325 kB)
Rozpočtové opatření č. 2 RO Rozpočtové opatření OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Rozpočtové opatření č. 5/2018 RO Rozpočtové opatření OH 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (208 kB)
Rozpočtové opatření č.3 RO Rozpočtové opatření OH 2.7.2018   2.7.2018 dokument PDF (47 kB)
Rozpočtové opatření č.4 RO Rozpočtové opatření OH 18.9.2018   18.9.2018 dokument PDF (58 kB)
Rozpočtový výhled obce Hřensko na rok 2019 až 2020 RV Rozpočtový výhled ob OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (509 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2017 SZÚ Schválený závěrečný OH 2.7.2018   2.7.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou S Oznámení Magistrát města Děčí 14.12.2018   14.12.2018 dokument PDF (640 kB)
Seznam nemovistí s neznámým vlastníkem SN Oznámení ÚZSVM 28.2.2018   28.2.2018 2 dokumenty
Seznam volebních obvodů, počtu členů zastu. a potřebného počtu podpisů na peticích V Volby OH 10.7.2018   10.7.2018 dokument PDF (311 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V Oznámení OH 2.8.2018   2.8.2018 dokument PDF (397 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 SV Střednědobý výhled KUÚK 8.6.2018   8.6.2018 3 dokumenty
Upozornění ČEZ Distribuce, a. s. U Oznámení ČEZ 10.9.2018   10.9.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Usnesení MM Děčín U Oznámení Magistrát města Děčí 15.11.2018   15.11.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřensko U Usnes. Zastupitelstva OH 8.11.2018   8.11.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Usnesení z 2. ZOH 13. 12. 2018 U Usnes. Zastupitelstva OH 20.12.2018   20.12.2018 2 dokumenty
Usnesení 28. ZOH - 23. května 2018 UZ Usnes. Zastupitelstva OH 30.5.2018   30.5.2018 2 dokumenty
Usnesení 29. ZOH UZ Usnes. Zastupitelstva OH 9.7.2018   9.7.2018 2 dokumenty
Usnesení 30. ZOH U U OH 18.9.2018   18.9.2018 2 dokumenty
Uzavření OÚ po dobu vánočních svátků U Oznámení OH 19.12.2018   19.12.2018 dokument PDF (428 kB)
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VV Oznámení AOPK 11.12.2018   11.12.2018 dokument PDF (241 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Oznámení Magistrát města Děčí 30.7.2018   30.7.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčí 16.7.2018   16.7.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení opatření při nedostatku vody VV Oznámení Magistrát města Děčí 9.1.2019   9.1.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Veřejná vyhláška - triatlonový závod VV Oznámení Magistrát města Děčí 10.10.2018   10.10.2018 5 dokumentů
Veřená vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 13.8.2018   13.8.2018 dokument PDF (283 kB)
Volby - infor. leták pro národ. menšiny v obci V Oznámení MV 19.9.2018   19.9.2018 3 dokumenty
Vyhláška VV Doruč. veř. vyhl. Magistrát města Děčí 26.4.2018   26.4.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčí 6.10.2018   6.10.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2016 Závěrečný účet obce OH 30.5.2018   30.5.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Závěrečný účet ˇusteckého kraje za rok 2017 Závěšrečný účet ÚK KUÚK 8.6.2018   8.6.2018 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.